Gebruiksvoorwaarden

Indien u gebruik maakt van onze website, reageert op artikelen of op reacties daarop, gaat u akkoord met ons huishoudelijk regelement.

Huishoudelijk reglement

Hieronder volgt het reglement voor reacties op de website van Wedichem. Als u reageert op onze website gaat u akkoord met deze regels.

  • Wedichem biedt geregistreerde, ingelogde gebruikers de kans om te reageren op artikelen. Wedichem aanvaardt geen aansprakelijkheid voor reacties op door haar geplaatste nieuwsberichten. In beginsel is de plaatser van de reactie aansprakelijk.
  • Iedereen wordt met respect behandeld. Het staat iedereen vrij om iets te melden, mits niet in strijd met dit reglement, zonder zich hiervoor te hoeven schamen of hierop mondeling of schriftelijk aangevallen te worden.
  • Het reageren is niet bedoeld om zaken te koop aan te bieden of te vragen of reclame te maken voor bedrijven of andere sites.
  • U let erop dat u bij het reageren alledaagse en begrijpelijke Nederlands taal gebruikt.
  • U hebt het recht om uw mening te uiten, maar er zijn grenzen. U gebruikt geen belastend en beledigend taalgebruik, u kleineert niet, u houdt anderen in hun waarden, u gebruikt geen schunnigheden en/of obscene taal en u maakt geen racistische, discriminerende of smadelijke opmerkingen.
  • Uit geen zware beschuldigingen zonder toelichting of bewijs.
  • Stoort u zich aan een reactie, dan heeft u de mogelijkheid voor wederhoor, of het indienen van een klacht bij de redactie.
  • Er worden in reacties op berichten geen tips, links, programma’s, handelingen of diensten aangeboden dan wel beschreven die in strijd zijn met de Wet of met goede zeden.
  • Uw reactie moet inhoudelijk betrekking hebben op het bericht, waaronder de reactie staat.
  • Kopieer geen grote stukken tekst, maar post in dat geval een linkje naar de originele site/bron. Als u toch tekst letterlijk overneemt, bijvoorbeeld vanaf een andere site, tijdschrift, zet er dan steeds een duidelijke bronvermelding bij. Neem de copyrightbepalingen en auteursrechten van de oorspronkelijke auteur in acht. Pleeg dus geen inbreuk op auteurs- of andere rechten van derden.

Deze regels zijn niet vrijblijvend en leden worden geacht hiervan op de hoogte te zijn. Commentaar dat niet voldoet aan dit reglement of evident onrechtmatig of onwettig is zal worden verwijderd.

Van alle websitebezoekers wordt verwacht dat zij van dit reglement en de Wet op de hoogte zijn. U kunt en mag u niet beroepen op onwetendheid.

De reglementen kunnen zonder opgaaf van redenen op ieder moment gewijzigd worden. Ook van deze wijzigingen zult u zichzelf op de hoogte moeten stellen.